Często zadawane pytania

Jak wygląda procedura uzyskania pozwolenia na budowę?

PROCES UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ:

I. OTRZYMANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Sprawdzenie w Wydziale Architektury Urzędu Gminy (Miasta) czy działka leży na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli nie ma planu konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy.

Wymagany będzie wypis z zasadniczej mapy geodezyjnej, wniosek, w którym określa się granice działki, planowany sposób zagospodarowania działki i podstawowe parametry budynku, zapotrzebowanie na wodę, energię, sposób odprowadzenia ścieków.

Trwa to zwykle 14 – 30 dni.

Mając Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy należy dokładnie sprawdzić czy projekt domu, który wybraliśmy spełnia wymogi narzucone w tych dokumentach.

Uzyskanie mapy geodezyjnej do celów projektowych, taką usługę zlecamy uprawnionemu geodecie.

W przypadku działki rolnej, konieczne jest pozyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Wniosek składa się w Starostwie (Wydział Gospodarki Gruntami).

Równolegle możemy składać wnioski w przedsiębiorstwie energetyczny, wodnym czy gazowym – jeżeli jest taka potrzeba. Wnioski te są niezbędne do zgłoszenia w urzędzie chęci rozpoczęcia budowy w celu określenia warunków budowy przyłączy. Na terenach objętych szkodami górniczymi i/lub zasięgiem terytorialnym kopalń, powinni Państwo również uzyskać opinię o warunkach geologiczno-górniczych działki.

Zakup projektu domu lub zlecenie architektowi wykonanie projektu zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Adaptacja projektu do warunków terenowych (stref: wiatrowej, śniegowej, przemarzania).

Wymagane dokumenty do pozwolenia i zgłoszenia na budowę:
a) wniosek wg urzędowego wzoru (strona www – BIP) albo osobiście w urzędzie,
b) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
c) 4 egzemplarze projektu budynku mieszkalnego
d) wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich
e) warunki techniczne dostawy mediów.

Zgodnie z art. 35, pkt. 4 Ustawy Prawo budowlane, w razie spełnienia powyższych wymagań, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja wydawana jest w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

Budowę musimy rozpocząć w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

II. ROZPOCZĘCIE BUDOWY

1. Po otrzymaniu prawomocnej decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę powinni Państwo nabyć
dziennik budowy i nająć kierownika budowy, oraz zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dołączonym pisemnym oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania robotami i zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

III. ZAKOŃCZENIE BUDOWY

 1. Finalizację robót budowlanych zgłasza się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, napisany na urzędowym formularzu lub własnym piśmie. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kierownika budowy o zgodności budowy z projektem i pozwoleniem oraz o uporządkowaniu terenu po budowie, wypełniony dziennik budowy, wykonaną przez geodetę inwentaryzację powykonawczą oraz protokoły odbiorów instalacji: przewodów kominowych, oraz instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej wydawanych przez przedstawicieli lokalnych zakładów.
 2. Pozwolenie na użytkowanie zatwierdzi się, jeśli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ciągu 21 dni nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

Co zawarte jest w cenie budowy domu NEW HORIZONS:

 • Wycena obejmuje materiał + montaż kompletnego Domu Energooszczędnego wg. wybranego projektu (wszystkie zastosowane materiały posiadają niezbędne certyfikaty).
 • Ściany 8, 9 i 10 warstwowe w zależności od wybranego pakietu.
 • Solidny szkielet z drewna certyfikowanego C24 w jakości KVH firmy Abies, Landerburger.
 • Ocieplenie wełną ISOVER 20 cm lub więcej w zależności od wybranego pakietu.
 • Poszycie ścian płytą OSB/MFP 18 mm = Wiatroizolacja Corotop 220 gr.
 • Elewacja wentylowana dyfuzyjnie otwarta w kilkunastu opcjach:
  – w drewnie – balik elewacyjny 4 cm
  – lub elewacja w tynku – tj. do wyboru wełna elewacyjna 50 cm, styropian 10 cm
  – lub wełna drzewna Steico PROTEC DRY 5 cm lub 10 cm
 • Ruszt instalacyjny.
 • Ekran aluminiowy paroizolacyjny firmy Secco.
 • Okna PCV Pagen 3-szybowe, 6-komorowe, w dowolnym kolorze.
 • Drzwi zewnętrzne drewniane 82mm firmy Wiatrak.
 • Drzwi wewnętrzne firmy Kornik.
 • Wyciszone, ocieplone ściany działowe.
 • Wnętrze wykończone w drewnie 19 mm lub 27 mm – deska austriacka Seca,
  lub w płytach OSB/MFP przygotowane pod położenie płyt kartonowo gipsowych.
 • Podłogi drewniane świerkowe konstrukcyjne gr. 27 mm ewentualnie wylewka gipsowa anhydrytowa.
 • Przykrycie blachodachówką.
 • Podbitki, nadbitki, pasy nadrynnowe.
 • Orynnowanie PCV firmy Bryza.
 • Parapety zewnętrzne (dwukrotne, dwustronne malowanie zewnętrzne lakierami Remmers).
 • Okna dachowe Fakro 3-szybowe, drewniane z mikro wentylacją.
 • Schodki, podesty, tarasy wg. specyfikacji.

Dodatkowo nasza firma może wykonać:

 • fundament / płytę fundamentową,
 • instalację wodno-kanalizacyjną,
 • instalację elektryczną,
 • instalację odgromową,
 • instalację fotowoltaiczną,
 • instalację grzewczą – podłogowe energooszczędne folie na podczerwień,
 • tradycyjne ogrzewanie podłogowe wodne zasilane piecem na gaz, pellet, piec elektryczny lub inne źródło np. pompę ciepła,
 • komin murowany systemowy lub stalowy,
 • klimatyzację.

Czy budujemy w całej Polsce?

Tak, budujemy w całej Polsce oraz w sąsiednich krajach takich jak: Czechy, Węgry, Słowacja, Austria, Niemcy, Szwajcaria.

Ile trwa budowa domu NEW HORIZONS?

Fundament 10 dni roboczych.
Dom z pełnymi instalacjami, w zależności od wielkości od 14 do 21 dni.

W jakiej technologii budujemy nasze domy?

Specjalizujemy się w budowie tzw. niemieckiego szkieletu – ciężki, solidny, dostosowany do naszego klimatu.

Jakie fundamenty są stosowane do budowy domów New Horizons?

Wykonujemy tradycyjne fundamenty jak również energooszczędne płyty fundamentowe.

Czy klient otrzymuje projekt domu, instalacji wod-kan oraz elektrycznej?

Tak. Klient dostaje od nas kompletny projekt domu spełniający wymagania prawa budowlanego wg. norm WT 2021.
W projekcie ujęta jest charakterystyka energetyczna budynku oraz projekty instalacji branżowych.

Czy domy NEW HORIZONS są domami całorocznymi?

Tak. Nasze domy są domami mieszkalnymi, całorocznymi.

Czy domy NEW HORIZONS są energooszczędne?

Stosujemy wysokiej klasy materiały budowlane, dzięki temu nasze domy mają minimalne straty ciepła, nasze budynki wyróżnia zwarta bryła, bez mostków termicznych. Nasze domy wykazują zapotrzebowane na ciepło poniżej 70 kWh/m2/rok przez co są klasyfikowane są energooszczędne.

Jakie ogrzewanie możemy zastosować?

Jest bardzo dużo możliwości ogrzewania budynku , nie zamykamy się na jedno rozwiązanie, nasi doradcy dobiorą wspólnie z Państwem odpowiednie rozwiązanie do Państwa potrzeb, większość opcji daje możliwość zdalnego zarządzania temperaturą poprzez aplikację.
Nasz propozycje:

 • podłogowe energooszczędne folie na podczerwień,
 • tradycyjne ogrzewanie podłogowe wodne zasilane piecem na gaz, pellet, piec elektryczny lub inne źródło,
 • pompa ciepła – system ogrzewanie podłogowe + grzejniki lub same podłogowe,
 • komin murowany systemowy lub stalowy + kominek jako dodatkowe źródła ciepła,
 • ogrzewanie / chłodzenie klimatyzacją.

Czy montujemy Fotowoltaikę?

Tak. Współpracujemy z Firmami montującymi panele fotowoltaiczne – dysponując projektem domu dobierzemy optymalne rozwiązanie na pozyskanie energii ze słońca.

Co musze przygotować na spotkanie z doradcą?

 1. Plan / rzuty działki
 2. Plan przestrzennego zagospodarowania, jeśli takiego nie ma, to warunki zabudowy.
 3. Wstępną koncepcje domu – mogą Państwo wybrać z naszych projektów lub dowolny wymarzony projekt odszukany w internecie.
 4. Czas – to najcenniejsze dla obydwu stron. Budowa domu to poważny krok, dlatego spotkania z Inwestorami są dedykowane, oczywiście konsultacje są bezpłatne, trwają najczęściej 3 do 4h.

Jakiej gwarancji udzielamy na swoje domy?

Udzielamy 2 letniej rękojmi budowlanej, dodatkowo klient otrzymuje gwarancje producenckie, dla przykładu jeśli producent pokrycia dachowego udziela 20 letniej gwarancji to nasz klient również taką gwarancję otrzymuje.
Poza tym:

 • Okna – 7 lat
 • Drzwi zewnętrzne – 5 lat
 • Drewno konstrukcyjne certyfikowane – 10 lat
 • Okna dachowe – 3 lata
 • Ogrzewanie foliami RED SNAKE – 25 lat

Czy posiadamy domy pokazowe / ekspozycyjne?

Tak. Mamy do Państwa dyspozycji dwa pełnowymiarowe domy pokazowe:
34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 1.
Zapraszamy 7 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00.
W weekendy – spotkania dedykowane po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym w godzinach 10:00 – 19:00.

Czy mogę liczyć na rabat jeśli zamówię kilka domów w jednej lokalizacji?

Budowa kilku domów w tej samej lokalizacji jest uproszczeniem dla naszej firmy, dzięki takiej sytuacji nasze koszty spadają i wówczas mamy możliwość podzielenia się tym zyskiem. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia współpracy.

Jak długo Firma NEW HORIZONS jest na rynku?

Jest się czym pochwalić. Jesteśmy nieprzerwanie na rynku budowlanym od 20 lat. W naszym portfolio mamy ponad 800 zrealizowanych budynków głównie na terenie Polski.
Wszystkie domy pokazane na naszej stronie internetowej były wykonane przez nas.